SKVVälkommen till Stiftelsen Kärlekens väg.


Stiftelsen Kärlekens väg
bildades 2020 i syfte att i första hand ge ut boken En kurs i kärlek, men Stiftelsen har framöver även möjlighet att ge ut andra böcker i samma anda och med liknande budskap.

För närvarande är vi tre medarbetare i Stiftelsen och du kan nå oss via sidan
KONTAKT.


En kurs i kärlek gavs ut i november 2020. Det är en översättning av A Course of Love utgiven av Take Heart Publications 2014 och 2019.
(Klicka på bilden för att läsa / lyssna på ett utdrag.)

En kurs i kärlek

A Course of Love togs emot och nedtecknades av Mari Perron. Hon står inte som författare till boken utan kallas "första mottagare" eftersom innehållet inte bygger på hennes egna privata tankar. Boken kom till genom en form av inre diktamen från en röst som presenterade sig som Jesus. Detta hände 1998 och Mari var då redan bekant med Jesu röst genom boken En kurs i mirakler. Så här säger Mari själv om den märkliga händelsen:


Så snart jag hörde Jesu välbekanta röst, inte som jag mindes den från min ungdom eller från Bibeln, utan som jag mindes den från alla de gånger jag läst En kurs i mirakler, fylldes jag av vördnad inför den uppgift som nu lades framför mig. Under de följande tre åren ägnade jag mig helhjärtat åt att ta emot de tre sammanhängande böckerna för att föra ut detta nya budskap.


Jesus säger senare i En kurs i kärlek och syftar då på Mari:… den första mot­tagaren av dessa ord kan ’höra’ dessa ord som tankar. Kom ihåg att hon har tankar som hon inte tänker.” (D:12.7)
Du kan mer läsa om En kurs i kärlek på bokens webbplats enkursikärlek.se.
Där finns även en
sökfunktion för
 webbplatserna
kärlekens-väg.se och enkursikärlek.se 

Facebook kan du föra en dialog med oss på Stiftelsen, och med andra läsare av En kurs i kärlek.


Boken En kurs i kärlek finns att köpa i olika format under fliken NÄTBUTIK.

Dela med andra . (Klicka på länken om du inte ser delningsknappar till vänster eller längst ned på denna sida.)